Pro Děti

Dětská jóga

V dětského věku se rozvíjí motorika. Je to též velmi zásadní časový úsek ve vývoji páteře dítěte a s tím související i návyk správného držení těla. Mladší děti mají rády všestranný pohyb, pohyb je pro ně radost. Starší děti naopak tráví více času v lavicích a u počítačů a mnohdy se i s věkem radost z pohybu pomalu vytrácí. Jóga vychází z vnitřních potřeb dítěte, pomáhá mu odstraňovat problémy a komplexy a umožňuje mu rozvíjet se přirozeným a nenásilným způsobem. Cvičením jógy děti například získávají – pevnější a zdravější tělo – osvojení správného držení těla – lepší koordinaci a rovnováhu, ladnější pohyby – kvalitní spánek – umění relaxovat – lepší soustředění – snadnější zvládání stresových situací – rozvoj fantazie – radost, pozitivní naladění, sebevědomí – základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví.

  • Lektorka pro předškoláky:
    Marcela Ráčková
  • Lektorka pro školáky:
    Mgr. Jaroslava Paruchová
  • Délka: 60 minut
  • Cena: 150Kč

Kurz jógy pro předškoláky

Děti od 4 do 7 let

Pátek / 15:30 – 16:30

(2. pololetí celkem 15 lekcí, necvičí se 21.2., 10.4., 1.5., 8.5.)

Kurz jógy pro školáky 1

Převážně chlapci od 8 do 12 let

Pátek / 13:00 – 14:00

(2. pololetí celkem 15 lekcí, necvičí se 21.2., 10.4., 1.5., 8.5.)

Kurz jógy pro školáky 2

Převážně dívky od 8 do 12 let

Pátek / 14:00 – 15:00

(2. pololetí celkem 15 lekcí, necvičí se 21.2., 10.4., 1.5., 8.5.)

Přihlášení na kurz

Kurzovné se platí hotově nebo převodem na účet pod VS = číslo faktury jednorázově nebo ve dvou splátkách, za 1. a za 2. pololetí nebo dle individuálního splátkového kalendáře. Náhrada za zameškané lekce je po předchozí domluvě s lektorem možná v jiném kurzu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (déle než měsíc) je možné vrátit poměrnou část kurzovného.

Testovací lekce ZDARMA